1. Definitioner

 • Virksomhed

  BeIn News Academy Ltd. Registreret i Hong Kong under virksomhedsnummer: 1332369, på Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong.

 • Nyhedsportal

  Nyhedsportal administreret af virksomheden og tilgængelig på: https://dk.beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  Kollektivt navn, der henviser til både virksomheden og nyhedsportalen.

 • Generelle vilkår og betingelser

  Seneste version af virksomhedens generelle vilkår og betingelser

 • Bruger

  Personer, der besøger nyhedsportalen

 • Retningslinjer

  Juridiske direktiver, der gælder for virksomheden i kraft af sidstnævntes jurisdiktion eller i kraft af deres juridiske håndhævelse.

 • Indhold

  Indhold henviser til al information eller indhold, der vises, bruges eller transmitteres på nyhedsportalen eller via e-mail som en del af abonnementstjenesten.

2. Brugerens accept af de generelle vilkår og betingelser

Brugen af denne politik er beregnet til brugere af BeInCrypto.
BeInCrypto er en informationsportal, der er dedikeret til at give sine brugere direkte og ærlig information om kryptovalutamarkedet og blockchain-industrien.

Virksomheden har udarbejdet disse generelle vilkår og betingelser i overensstemmelse med de gældende love og tilhørende direktiver samt interne politikker.

Ved at besøge nyhedsportalen, læse dens indhold og/eller bruge nyhedsportalen accepterer brugeren disse generelle vilkår og betingelser. Disse betingelser udgør en aftale mellem brugeren og virksomheden og regulerer brugernes brug af nyhedsportalen.

Hvis en bruger ikke er enig i disse vilkår og betingelser, skal vedkommende straks forlade nyhedsportalen og holde op med at bruge dens tjenester.

3. Indhold og intellektuel ejendomsret

Alt indhold på nyhedsportalen er virksomhedens eksklusive ejendom og er beskyttet af varemærker, ophavsret, ejendomsrettigheder og gældende love om intellektuel ejendomsret.

Indholdet må kun bruges af en bruger til personlig, ikke-kommerciel brug og må ikke videredistribueres af en bruger til andre parter uden forudgående aftale med virksomheden.

Anmodninger om at bruge indholdet på nogen anden måde end tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser skal sendes til – [email protected] – for forudgående gennemgang og godkendelse.

4. Klausuler om begrænsning af ansvar

De tjenester og oplysninger, der er tilgængelige på nyhedsportalen, leveres udelukkende “som de er”, “hvor de er” og “hvor de er tilgængelige”.

Virksomheden giver ingen garantier (udtrykkelige eller underforståede) med hensyn til de oplysninger, der gives på nyhedsportalen. Virksomheden fraskriver sig udtrykkeligt alle underforståede garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for ejendomsret, ikke-krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Virksomheden vil ikke blive holdt ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af, at tredjeparter opsnapper oplysninger, der er gjort tilgængelige for dig via Informationsportalen.

Virksomheden eller nogen af dens tilknyttede selskaber, direktører, ledere eller medarbejdere samt enhver tredjepartsleverandør af indhold, software og/eller teknologi kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, som en bruger måtte pådrage sig i tilfælde af fejl eller afbrydelse af nyhedsportalen, eller som følge af handling eller undladelse fra enhver anden part, der er involveret i at gøre nyhedsportalen, de data, den indeholder, eller de produkter eller tjenester, den tilbyder, tilgængelige for brugerne, eller fra enhver anden årsag, der er forbundet med adgang, manglende adgang til eller brug af oplysninger på nyhedsportalen eller de elementer, den indeholder.

Under ingen omstændigheder vil virksomheden være ansvarlig over for nogen bruger, uanset om det er i kontrakt eller erstatning, for direkte, specielle, indirekte, følgeskader eller tilfældige skader eller andre skader overhovedet, selvom BeInCrypto eller nogen anden part er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Denne ansvarsbegrænsning inkluderer, men er ikke begrænset til, transmission af enhver virus, der kan inficere en brugers udstyr, svigt i mekanisk eller elektronisk udstyr eller kommunikationslinjer, telefon- eller andre sammenkoblingsproblemer (for eksempel manglende evne til at få adgang til en internetudbyder), uautoriseret adgang, tyveri, operatørfejl, strejker eller andre arbejdsproblemer eller enhver anden begivenhed af force majeure.

Virksomheden garanterer ikke kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til nyhedsportalen.

5. Ansvarsfraskrivelse

De meninger og artikler, der offentliggøres på nyhedsportalen, er forfatternes arbejde og er genstand for bias og subjektivitet. Virksomheden kan derfor ikke garantere den faktuelle nøjagtighed af de oplysninger, de indeholder.

De oplysninger, artikler og udtalelser, der er tilgængelige på nyhedsportalen, udgør ikke finansiel rådgivning eller en opfordring til at investere på nogen som helst måde. Intet, der offentliggøres af virksomheden, udgør investeringsrådgivning, og ingen data eller oplysninger, der offentliggøres på nyhedsportalen, bør tages i betragtning i forbindelse med investeringsaktiviteter.

Virksomheden og dens medarbejdere anbefaler på det kraftigste, at alle brugere udfører deres egen uafhængige research og/eller konsulterer en kvalificeret investeringsekspert, før de træffer nogen økonomisk beslutning.

6. Klager

Virksomheden respekterer andres kreative arbejde og ejendomsrettigheder og sikrer streng overholdelse af love om intellektuel ejendomsret og ophavsret. Hvis du mener, at der er sket en krænkelse af intellektuel ejendomsret eller ophavsret, bedes du straks kontakte os med detaljer om situationen ([email protected]). De detaljer, der skal medtages i din klage, er som følger:

 • Oplysninger om ejeren af den intellektuelle ejendomsret
 • En passende angivelse af den pågældende ejendom
 • Klagerens kontaktoplysninger

Virksomheden vil træffe passende foranstaltninger for at svare på klagen inden for en passende tidsramme, forudsat at klager fremsættes i god tro af brugerne.

7. Overvågning og vurdering

Virksomheden vil regelmæssigt gennemgå effektiviteten af disse generelle vilkår og betingelser og især kvaliteten af udførelsen af de vilkår og betingelser, der er beskrevet heri, og forbeholder sig ret til at rette op på eventuelle mangler, hvor det er relevant.

Derudover vil virksomheden gennemgå de generelle vilkår og betingelser mindst en gang om året. Virksomheden vil informere sine brugere om eventuelle væsentlige ændringer i disse generelle vilkår og betingelser ved at offentliggøre en opdateret version af disse generelle vilkår og betingelser på sin nyhedsportal. Medmindre andet er angivet, vil ændringerne træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen af den opdaterede version på nyhedsportalen.